#
ثبت نام کنگره

ثبت نام کنگره

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام کنگره :

 • نام :
 • Name :
 • نام خانوادگی :
 • Last Name :
 • نظام پزشکی :
 • کد ملی :
 • موبایل :
 • تخصص :
 • تاریخ ثبت نام :
 • مبلغ(تومان) :
 •  

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام دوره های آموزشی

 • نام :
 • Name :
 • نام خانوادگی :
 • Last Name :
 • نظام پزشکی :
 • کد ملی :
 • موبایل :
 • تخصص :
 • تاریخ ثبت نام :
 • مبلغ(تومان) :
 • نام دوره :
 • آیا با سیستم های ایمپلنت آشنایی دارید؟
 • آیا دوره ای در رابطه با آموزش ایمپلنت گذرانده اید؟
 • در حال حاضر مشغول به کار با چه سیستمی هستید ؟
 • مایل به حضور در کدامیک از دوره های آموزشی شرکت درسان طب پارس هستید؟
 •