#

راهنمای خرید

منتظر تماس شما هستیم 

شماره تلفن شرکت درسان طب پارس : 81076


کارشناسان فروش :    داخلی های 102 ، 103 ، 105 ، 106 


سرپرست فروش :   داخلی 104


کارشناس فروش دانشگاهی :    داخلی 107


فروش استانی :    داخلی های 112 و 113


کارشناس فیلرها :    داخلی 103


کارشناس برگشت و تعویض کالا :    داخلی 108


کارشناس ست های امانی :    داخلی 105


فروش تجهیزات و خدمات پس از فروش ( بخش فنی ): داخلی 407


پشتیبانی علمی و آموزشی :   داخلی های 215 و 212


ساعت پاسخ گویی:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16:30
پنج شنبه ساعت 8 الی 12